Back to top

Pobude in pisma

Rezultati ankete med slovenskimi političnimi strankami o energetski politiki

Slovenskim medijem

Naše Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS) je v tretji dekadi meseca junija razposlalo vsem strankam, ki se na prihajajočih volitvah potegujejo za vstop v Državni zbor, vprašalnik o njihovem videnju energetske politike v naslednjem mandatnem obdobju. Vprašalnik je dostopen na naši spletni strani. Vprašalniku smo priložili spremno pismo, iz katerega je bil viden namen in cilj takšne akcije.

Strani