Back to top

Pobude in pisma

Kadar nočemo videti lastne prihodnosti...

Vstopamo v čas, ko bomo pričeli menjati energente za pogon naših vozil in bomo slej kot prej prešli na rabo električne energije. Cilj imamo vsi skoraj enak, razlika pa se ustvarja v naši pripravljenosti na takšne spremembe. Pričakovali bi, da bo naša država delala velike korake, saj državna inštitucija (Eko sklad) dela velike korake v to smer s podpiranjem nakupa (subvencioniranjem) električnih vozil.

POBUDA za ZAMENJAVO ELEKTRIČNEGA GRELNIKA VODE S TOPLOTNO ČRPALKO

ZENS začenja s vseslovensko akcijo ozaveščanja o pozitivnih učinkih zamenjave električnega grelnika vode s toplotno črpalko.

Osnovni namen naše akcije je seznanjanje širše javnosti, predvsem lastnikov individualnih in večastanovanjskih objektov, upravnikov zgradb in deležnikov na področju energetike o možnostih bistvenih dolgoročnih prihrankov, ki jih ponuja zamenjava električnega grelnika vode s toplotno črpalko. 

Več o naši pobudi in konkretnih izračunih zamenjave električnega grelnika vode s toplotno črpalko si preberite med našimi novicami.

Ko izvajalec lovi zaslužek, investitor pa ničesar ne pozna s področja rabe obnovljivih virov energije – primer Hotel Arija Ankaran

Po nekaj letih se ponovno oglašam v vašem časniku zaradi hotela Arija in sicer z nekaj predlogi vodstvu RKS, da pristopi k popravkom, kateri jim bodo prinesli zmanjšanje letnih obratovalnih stroškov in k sanaciji objekta. Seveda so to predlogi z našega delovnega področja.

Kaj prinašajo poceni kitajske fotovoltaike

Evropski proizvajalci fotovoltaik pomanjkljivosti v poslovni strukturi niso sposobni odpraviti ali pa za odpravo nimajo interesa, dokler jih administrativne blokade MIP ščitijo pred kitajskimi konkurenti.

Podatki kitajskega združenja za fotovoltaiko China Photovoltaic Industry Association (CPIA) navajajo 25,9-odstotno zvišanje proizvodnje fotovoltaičnih panelov v drugem četrtletju letošnjega leta. Zadnjih pol leta so proizvedli za 34 gigavatov fotovoltaičnih panelov, proizvodne kapacitete pa so bile visoko, 85-odstotno zasedene.

Pobuda za zmanjšanje prašnih delcev v našem okolju

V tem mrzlem času se vsaka Slovenka in Slovenec ogrevata na način, ki sta se ga naučila od staršev in svoje okolice. Seveda je najtopleje tistim, ki se ogrevajo prek različnih toplovodov in jih ne boli glava zaradi onesnaževanja okolja s prašnimi delci. Tudi tisti, ki se ogrevajo s toplotnimi črpalkami, ne onesnažujejo okolja. Vsaj polovica prebivalstva pa se ogreva z rabo trdih energentov, ki proizvajajo množico prašnih delcev (PM 10).

Delo, Pisma bralcev: komentar k članku "Nočejo, da jim plinovod uniči obdelovalno zemljo"

Časnik Delo je v petek objavil prispevek Blaža Močnika o grožnji uničevanja obdelovalne zemlje z izgradnjo plinovoda v Vipavski dolini. K članku smo pripravili naš komentar in vas prosimo za objavo v vaši rubriki Pisma bralcev.Kadar en uradnik ne ve kaj dela uradnik v drugi pisarni njegovega ministrstva !

Predlogi za povečanje rabe trajnih energetskih virov s pomočjo aktivnosti EKO sklada RS

Namen delovnega srečanja v Hruševju je ogled šolskih objektov podružnične šole osnovne šole Miroslava Vilharja Postojna, kjer za ogrevanje uporabljajo energijo zemlje preko toplotne črpalke, kar je izhodišče za naš predlog za večjo aktivnost EKO sklada RS. Ogrevanje šolskega objekta v Hruševju je bilo izvedeno v dveh delih, za potrebe starega objekta je bila vgrajena toplotna črpalka katera se je oskrbovala s primarno energijo s sistemom geosond, kasneje se je zgradila telovadnica s prizidkom, kar je ogrevano z enakim sistemom.

Vloga o zainteresiranosti za izvajanje javno-zasebnega partnerstva za projekt Daljinsko ogrevanje mesta Izole z energijo morja

Preliminarne ocene, so pokazale, da ima lahko tovrstni model investicije koristi za javnega in zasebnega partnerja, zato je smiselno skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ izdelati investicijsko dokumentacijo. Investicijska dokumentacija poleg obveznih sestavin vključuje tudi variantno oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva z analizo ekonomskih, pravnih, tehničnih, okoljevarstvenih in drugih pogojev za izvedbo projekta ter sklenitev razmerja javno-zasebnega partnerstva s temeljnimi elementi javno-zasebnega partnerstva.

Strani