Back to top

Vloga o zainteresiranosti za izvajanje javno-zasebnega partnerstva za projekt Daljinsko ogrevanje mesta Izole z energijo morja

15.06.2015

Preliminarne ocene, so pokazale, da ima lahko tovrstni model investicije koristi za javnega in zasebnega partnerja, zato je smiselno skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ izdelati investicijsko dokumentacijo. Investicijska dokumentacija poleg obveznih sestavin vključuje tudi variantno oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva z analizo ekonomskih, pravnih, tehničnih, okoljevarstvenih in drugih pogojev za izvedbo projekta ter sklenitev razmerja javno-zasebnega partnerstva s temeljnimi elementi javno-zasebnega partnerstva. Iz narejenih analiz bo ugotovljeno, da so imenovane zgradbe največji porabniki energije na območju lokalne skupnosti, vsi prihranki energije se odrazijo neposredno v občinskem proračunu.