Back to top

Videnje poti v slovensko energetsko neodvisnost v novem mandatu Vlade RS

21.06.2018
 
Videnje poti v slovensko energetsko neodvisnost v novem mandatu Vlade RS
 
Previharili smo Cerarjev mandat brez enega koraka v smer energetske neodvisnosti in sedaj smo na podobni poti. Stranka AB je vsaj z besedo v svojem volilnem programu omenila energetsko
neodvisnost, Levica pa v svojem volilnem programu namenjenem varovanju našega okolja.
 
In kakšna je naša realnost ? Dve tuji organizaciji ( WWF iz Avstrije nasprotuje gradnji HE na Savi in WWF iz Zagreba nasprotujejo gradnji HE na Muri). Obe organizaciji sta izdelali »raziskovalni študiji in
jih javno predstavili v slovenskem prostoru, s katerim želita dokazovati škodljivo umestitev tovrstnih energetskih projektov na obeh vodotokih ( v Avstriji so zgradili na reki Muri 22 energetskih projektov!).
 
Pričakovati je bilo kakršenkoli odgovor in komentar od slovenskih potencialnih investitorjev , pa so se le ti potuhnili, kakor, da se jih takšno tuje pisanje ne tiče. Razen če nam ni razumeti zavrnitev
Zakona o gradnji HE na Srednji Savi v preteklem mandatu kot priklon tujim študijam. Iz tega je tudi razumeti, da naj Avstrijci proizvajajo energijo, Slovenija pa je kot kupec trajno zagotovljena!?
Nacionalni energetski program je pred leti žalostno propadel. Potem je bil sprejet Akcijski načrt OVE (vsaj deklaratorno ), potem smo ratificirali Podnebni svetovni sporazum koncem leta 2017 v DZ in
sprejeli obvezo, da bomo v preteklem mandatu sprejeli Energetski koncept Slovenije, pa je gradivo obležalo pri poslancih DZ iz preteklega mandata. Vsebina tega energetskega koncepta pa je podobno
slovenskemu pregovoru o strahu, da znotraj ga ni nič, okoli pa je vse votlo.
 
Za boljše razumevanje bralcem še enkrat pojasnjujemo , da se energijo lahko pridobiva/proizvaja s pomočjo rabe trajnih energetskih virov ( sonce=električna in toplotna energija, voda+veter=električna
energija,geotermalna energija=toplotna+električna energija in raba obnovljivih energetskih virov (vse možne oblike lesne biomase in komunalnih odpadkov, katere ni možno reciklirati). 
 
Ob tem pa je potrebno še napisati, da je Slovenija »uvozila« za 2,5 milijardi eur fosilnih energentov in nekaj tudi električne energije. Istočasno pa se napoveduje, da naj bi do leta 2050 opustili rabo 90% fosilnih
energentov. Da imamo torej naravnih energetskih virov na območju Slovenije dovolj bodo znali povedati že naši devetošolci, uporabiti moramo samo finančna sredstva namenjena uvozu »tujih«
energentov.
 
V naslednjih tridesetih letih pa si z izvedbo napovedanih energetskih projektov zagotovimo tudi dovolj novih delovnih mest. Vse to pa z namenom, da obdržimo tudi udobje, na
kakršnega smo se že navadili. Zvezna avstrijska dežela Koroška je ugotovila, da letno namenjajo dobro milijardo eur za nakup fosilnih energentov in od te ugotovitve dalje je hitro prišlo do sklepa v
njihovem Deželnem zboru, da Koroška dežela postaja energetsko neodvisna dežela. Zvezna dežela Koroška je dosegla že dobrih 50% energetsko neodvisnost.
 
Ta tekst pa je namenjen seveda tudi vsem odločevalcem in načrtovalcem na področju energetike, ker se je potrebno počasi zavedati, da je »cev s števcem« premalo ( uvoz in prodaja energentov), saj bo
resnica o nastajajočih klimatskih spremembah prišla tudi v vse naše domove.