Back to top

Rezultati ankete med slovenskimi političnimi strankami o energetski politiki

06.07.2014

Slovenskim medijem

Naše Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS) je v tretji dekadi meseca junija razposlalo vsem strankam, ki se na prihajajočih volitvah potegujejo za vstop v Državni zbor, vprašalnik o njihovem videnju energetske politike v naslednjem mandatnem obdobju. Vprašalnik je dostopen na naši spletni strani. Vprašalniku smo priložili spremno pismo, iz katerega je bil viden namen in cilj takšne akcije.

Namen iskanja odgovorov od kandidatov za vstop v Državni zbor in posledično oblikovanje vlade je bil podatek, da smo preteklo leto uvozili v višini 2.600 000 miljonov eur naftnih derivatov. Na podlagi strokovnih podlag nam je poznano, da uvožene energente lahko nadomestimo z domačimi trajnimi in obnovljivimi energetskimi viri. Seveda ne takoj in ne v naslednjem mandatnem obdobju. V obdobju do leta 2030 pa lahko zmnjašamo takšen uvoz za prvih 30%. V zaprošenem roku so se odzvale naslednje politične stranke: Socialni Demokrati, Slovenska demokratska stranka, Stranka za trajnostni razvoj v imenu koalicije Združena levica, Zavezništvo Alenke Bratušek in Državljanska lista. Za ostale stranke očitno energetika v našem vsakdanjem življenju ni toliko pomebna, oziroma ne vidijo njene vloge. Ob spremljanju programov večine strank je zaslediti možnost novih delovnih mest v projektu energetske obnove naših zasebnih in javnih objektov, ne zavedajo pa se da je energetska obnova del slovenske energetike. Pri izdelavi analize je sodeloval tudi dr. Peter Novak, priznani slovenski strokovnjak s področja energetike.

V uvodu moramo navesti podatek, da naša poraba energentov predstavlja kar 7,6 % BDP in je 2,5 x večja od povprečja članic Evropske zveze in tu se verjetno skriva razlog naše gospodarske nekonkurenčnost. Drugi podatek pa je tudi zskrbljujoč, saj je birokracija v naši državi od osamosvojitve povečala   za 2,5 x, medtem ko lahko gospodarsko rast na letni ravni ocenimo
povprečno za 2-3 %.

Vsi prejeti odgovori pritrjujejo naši razporeditvi domačih energetskih virov, odprto je edino vprašanje o termični obdelavi gospodinjskih in drugih komunalnih odpadkov katere smo uvrstili med obnovljive energetske vire.

Iz prejetih odgovorov je razvidno, da je potrebno skladno s sprejetim   Energetskim zakonom nadaljevati takoj še s sprejemo Energetskega koncepta države Slovenije.  Pomembno pri tem je, da je v energetiki potrebno vedno razmišljati dolgoročno. Istočasno pa ugotavljamo, da Direktorat za energetiko v okviru Ministrstva za infrastrukturo in okolje izgublja svojo funkcijo vodenja slovenske energetike in je le ta vedno bolj razpršena med druge državne inštitucije, kjer je opaziti vpliv posameznih lobijev.

Odgovori tudi pritrjujejo našemu mnenju, da je potrebno urediti rabo vetrne energije na državnem nivoju in se opredeliti do energetske gradbene obnove vseh objektov v primerjavi z menjavo fosilnih energentov.

Pričakuje se povečanje porabe električne energije, še posebej ker je predvideti počasen prehod iz bencinskih motorjev na električne

Spodbudno za naše združenje je pritrjevanje vseh strank, da bodo spremljale in podpirale dejavnost Združenja za energetsko neodvisnost Slovenije.

Veseli smo, da se stranke katere so odgovorile na vprašlnik, zavedajo pomembnosti energetike pri zmanševanju naše energetske neodvisnosti, kar istočasno pomeni našo večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu. Seveda vedno večja energetska neodvisnost pomeni razvoj tovrstnih tehnologij in z izvajanjem projektov tudi vedno več delovnih mest. Sočasno pa zmanjšanje uvoza naftnih energentov, pomeni enako ali celo večjo potrošnjo v državi, torej se finančni državni prihodki ne zmanjšujejo temveč nasprotno celo povečujejo.

Na podlagi tako zbranih podatkov iz domačih in tujih virov predlagamo, da država takoj pristopi k sprejemu predpisa, s katerim se dovoljuje vgradnja nove tehnološke opreme, katera ima faktor energetske učinkovitosti 2,35% v primerjavi z obstoječo energetsko učinkovitostjo. Prav tako predlagamo, da država takoj pristopi k pripravi izdaje državne garancije za izvajanje energetsko učinkovitih projektov , saj se le ti lahko pokrivajo z ustvarjenimi letnimi prihranki. Tako se poleg ustvarjanja prihrankov za pokrivanje investicij odpirajo nova delovna mesta.

V Novem mestu, 6.7.2014   
Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije
predsednik Upravnega odbora
Andrej Resman univ.dipl.oec.