Back to top

Pobuda za zmanjšanje prašnih delcev v našem okolju

04.02.2017

V tem mrzlem času se vsaka Slovenka in Slovenec ogrevata na način, ki sta se ga naučila od staršev in svoje okolice. Seveda je najtopleje tistim, ki se ogrevajo prek različnih toplovodov in jih ne boli glava zaradi onesnaževanja okolja s prašnimi delci. Tudi tisti, ki se ogrevajo s toplotnimi črpalkami, ne onesnažujejo okolja. Vsaj polovica prebivalstva pa se ogreva z rabo trdih energentov, ki proizvajajo množico prašnih delcev (PM 10). Ti onesnažujejo okolje naše lepe dežele, država pa s svojimi spodbudami nikakor ne more doseči, da bi prešli k rabi kvalitetnega goriva/energentov brez toplogrednih emisij. Bistveno je, da gori in proizvaja toploto za naše prostore, kaj se dogaja zunaj pa nikomur ni mar.

Razumljivo je, da je glede na pokritost Slovenije z gozdom, les najcenejši za ogrevanje naših domov. Kaj pa posledice? Velik problem predstavljajo drva, oz. čas njihovega poseka in priprave. Večinoma so namreč drva vlažna, njihov izkoristek pa posledično veliko manjši kot bi bil, če bi bila suha.

V enem večjih slovenskih mest smo izvedli testiranje vlažnosti drv. Prijazni domačini so nam dovolili merjenje vlažnosti drv, ki jih uporabljajo za kurjenje. Hiše za testiranje smo izbrali zelo preprosto: izbrali smo tiste, pri katerih se je kadilo iz dimnika, saj je to bil znak, da za ogrevanje uporabljajo drva. Z domačinom smo se dogovorili za izvedbo merjenja vlažnosti drv, ki jih je imel pripravljena za kurjenje. Meritve smo opravili z vlagometrom, kupljenim v boljši blagovnici, ki se nahja v vsakem našem mestu. Drva, katerim smo merili vlažnost, so bila na pogled suha, a so meritve pokazale prekomerno vlažnost. Lastnik nam je potrdil, da ima zaradi vlažnih drv probleme pri kurjenju, saj je njihov izkoristek manjši, poraba pa večja. Prav tako so izpusti v dimnik večji in zaradi tega tudi bolj onesnažujejo okolje. To je razlog, zakaj imamo v zraku toliko prašnih delcev in v marsikaterm kraju presegamo dovoljeno obremenitev onesnaženja zraka.

V prometu smo se sprijaznili z omejitvami, voziti moramo privezani, med vožnjo ne smemo telefonirati, držati se moramo hitrostnih omejitev, v nasprotnem primeru nam  sledi kazen. Podobno morajo tudi okoljski inšpektorji in dimnikarske službe, ki so v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, nadzirati kvaliteto zraka. Če kaznujemo neposlušne voznike, lahko »umirimo« tudi tiste, ki kurijo preveč vlažna drva in na ta način prispevajo k onesnaževanju. Inšpektorje in dimnikarsko službo je treba opremiti z ustreznimi vlagomeri, da bodo lahko nadzirali, kakšna drva uporablja posameznik. Pristojno ministrstvo mora pripraviti ustrezen predpis, po katerem se izvaja kontrola kurjenja in opredeli tudi kaznovalno politiko.

Predlog je pripravljen z namenom zmanjšanja prašnih delcev v zraku in izboljšanja naših življenjskih pogojev.