Back to top

Odprto pismo predsednici vlade v povezavi z odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju MO Kranj

04.03.2014

Spoštovana presednica Vlade RS in volilka v mestni občini Kranj

Pretekli teden je občane Kranja presenetil Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, ki predvideva ukrepe za zmanjševanje prašnih delcev MP10. Ti so posledica kurjenja različnih energentov za potrebe ogrevanja in priprave   tople sanitarne vode. Omenjeni odlok zahteva, da je prednostni energent zemeljski plin ali da se toplota odvzame iz daljinskega ogrevanja. Z drugimi besedami: v roku treh mesecev mora MO Kranj sprejeti akt, po katerem bo prednostni energent v občini zemeljski plin. Slednje je sicer razvidno že iz ravnanja Ekosklada RS, ki je že zahteval od mestne občine Kranj, da pripravi natančen popis vseh parcel v dosegu plinovoda, z namenom, da jim ne bo treba podeljevati subvencij za vgradnjo toplotnih črpalk in drugih kurilčnih naprav za biomaso. In to kljub temu, da je mestno območje uvrščeno v degradirana  območja v Sloveniji.

Po evropski direktivi iz leta 2009 in akcijskemu načrtu za rabo obnovljivih virov energije do leta 2020 smo zavezani k zmanjšanju rabe fosilnih goriv in s tem posredno k zmanjšanju toplogrednih emisij in povečanju rabe obnovljivih virov energije. Odlok MO Kranj pa oba navedena dokumenta spreminja v neverodostojna. Ali torej državi ni potrebno spoštovati evropske direktive in akcijskega načrta.

Poznamo pojem lobiranja in smo popolnoma prepričani, da je plinski lobi uspešno zlobiral tudi našo Vlado, da je popustila in predlagala zemeljski plin za prednostni energent. Vprašanje, kdo je bil uspešen lobist, prepuščamo pristojnim organom, mi pa smo prepričani, da s takšno odločitvijo škodujete našim občanom in tudi naši državi. Onemogočate jim, da bi s s pomočjo prejetih subvencij zamenjali rabo fosilnih goriv za obnovljiv energetski vir in postali bogatejši, tako oni kakor tudi naši družba.

Na žalost to ni zgodba samo iz Mestne občine Kranj. Takšne odloke so prejele vse lokalne skupnosti z degradiranih območij. Ali to morda pomeni tudi, da Slovenci ostankov, rešenih iz gozdov po žledolomu ne bodo mogli uporabiti kot energent,ker je prednostni energent plin? Že iz imena je dovolj jasen namen ustanovitve Združenja za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS). Na naši spletni strani je predstavljena celotna programska usmeritev. Plin v nobeni obliki ni in ne more biti prednostni energent  v Sloveniji,  če hočemo  postati  energetsko neodvisna država.Še posebej če upoštevamo trenutni geopolitični položaj v Evropi in oskrbo s plinom. Pričakujemo ustrezno spremembo poslanih odlokov. Narekujejo naj uporabo domačih trajnih in obnovljivih virov energije in daljinskega ogrevanja z rabo biomase.

V Kranju, 3. 3. 2014
Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije