Back to top

Ko izvajalec lovi zaslužek, investitor pa ničesar ne pozna s področja rabe obnovljivih virov energije – primer Hotel Arija Ankaran

03.08.2017

Po nekaj letih se ponovno oglašam v vašem časniku zaradi hotela Arija in sicer z nekaj predlogi vodstvu RKS, da pristopi k popravkom, kateri jim bodo prinesli zmanjšanje letnih obratovalnih stroškov in k sanaciji objekta. Seveda so to predlogi z našega delovnega področja.

Že ob otvoritvi hotela Arija so izvajalci glasno poudarjali slavospeve rabi  obnovljivih virov energije z namenom priprave sanitarne tople vode in seveda tudi bazenske vode. Seveda vse to je bilo tako predstavljeno, da brez kotlovnice in rabe kurilnega olja pa nebi imeli obiska, ker ponujene rešitve niso bile popolne.

V tem trenutku mora vodstvo RK gospodariti z objektom takšnim , kakršnim ga je dobilo v upravljanje. Nimamo namena se spuščati v napake, katere odkrivajo upravljalci sedaj pri uporabi objekta, pač pa jih želimo opozoriti na možnosti, katere se jim nudijo že z naravnimi danostmi v njihovem okolju.

V  njihovi neposredni okolici je hotel Adria Ankaran , kjer v njihovem Welnes centru obratuje toplotna črpalka z rabo energije morja. Welnes center tako pridobiva toplotno energijo za pripravo tople sanitarne vode, kakor tudi za pripravo bazenske vode in seveda tudi za potrebe ogrevanja v hladnejšem času.

Zato predlagamo vodstvu RK , da naj se pusti podučiti strokovnjakom s področja rabe energije iz okolja, kako jo je možno katero  energijo uporabiti  in zmanjšati letne obratovalne stroške na minimum. Za takšno sanacijo celotnega objekta pa je možno tudi uporabiti sistem energetskega pogodbeništva, kar pomeni poplačilo potrebne investicije z ustvarjenimi letnimi prihranki.

Pismo pošiljamo v objavo s ciljem, da potencialni investitorji v času priprav na investicijo dobro preučijo naravne danosti, katere jim nudi okolje novega projekta, vse v cilju izogiba visokih obratovalnih stroškov.

 

Božo Dukić