Back to top

Kje pozabljamo na našo solidarnost pri postavitvi vetrnih elektraren ?

09.05.2014

Vse od uspešne elektrifikaciji naše države, smo se vsi navadili na rabo električne energije in si brez nje ne znamo predstavljati našega vsakdanjika. Prav tako delamo naslednje korake v obdobje električnih avtomobilov.

Istočasno smo pričeli vstopati v obdobje, v katerem želimo nadomestiti rabo fosilnih goriv z rabo trajnih energetskih virov, vse to zaradi zmanjšanja sočasne proizvodnje toplogrednih emisij, katere močno vplivajo klimatske spremembe. Med trajne energetske vire uvrščamo sonce, vodo, veter in geotermalmo energijo in z njihovo pomočjo smo pričeli razvijati tudi pretvorbo v električno energijo. Prvi veliki korak v to smer smo naredili v Sloveniji s pričetkom gradnje malih in velikih hidroelektraren. In v to smer se je razvijala tudi slovenska industrija in ustvarili smo po vsem svetu poznano podjetje Litostroj. Takšen razvoj je spremljala tudi naša zakonodaja in je z Zakonom o varstvu okolja, ponovno uvedla pojem koncesij za rabo naravnih virov. Ob noveliranju tega zakona se je pojem voda prenesel na urejanje z Zakonom o vodah, mineralne surovine ( kamor sodi tudi geotermalna energija) pa  so ostale v pristojnosti rudarskega zakona. Področje rabe sončne in vetrne energije pa je prepuščeno samourejanju. Še največ pravne ureditve ureja priklop v omrežje in subvencioniranje, nekaj besed je namenjenih prostorski umestitvi in posameznim občinskim prostorskim načrtom. In pridemo do ugotovtve, da sta obe področji pravno neurejeni, kot
potencialni energetski viri.

In sedaj vstopamo v čas, v katerem se zavedamo, da ima prihodnost le čista energija, kar je energija proizvedena iz trajnih energetskih virov zagotovo.

Hidroelektrane na Savi, Soči in Dravi so bile zgrajene marsikje ob pomislekih okoliških prebivalcev, ampak oni so živeli v prepričanju, da tako zagotavljajo električno energijo vsem prebivalcem Slovenije in niso svoje nasprotovanje skušali uveljavljati z referendumi. In tako se poraja vprašanje, zakaj smo bili včasih solidarni, danes pa ne zmoremo biti več ?? Vetrne elektrarne in proizvedena energija ni namenjena samo občinam, kjer bodo postavljene ampak je namenjena potrošnikom po celi Sloveniji. Ali pa nas, danes moti predvideno lastništvo vetrnih elektraren?  Vedeti je tudi potrebno, da vsaka HE trajno vpliva na okolico svoje postavitve in ji spreminja veduto krajine, vetrne elektrarne pa so začasni objekti in razvoj novih energetskih virov jih bo slej, kot prej nadometil in tako se povrne krajina v prvotno stanje, izključno s stojiščem posameznega stebra.

In ob zaključku našega pisma želimo povedati, da je prehod na trajne energetske vire, tudi prehod v državo, katera ne bo več odvisna od uvoza energentov. Za lažje razmišljanje: preteklo leto smo uvozili fosilnih energentov za 2,4 milijadre eurov, namesto da bi te energente proizvedli doma. Želeli smo samostojno državo in naša skupna naloga je, da to obdržimo in energetska neodvisnost je poleg prehranske neodvisnosti temelj samostojnosti in neodvisnosti.

Združenje zaenergetsko neodvisnost Slovenije
tajnik
Božo Dukić