Back to top

Kadar nočemo videti lastne prihodnosti...

18.08.2017

Vstopamo v čas, ko bomo pričeli menjati energente za pogon naših vozil in bomo slej kot prej prešli na rabo električne energije. Cilj imamo vsi skoraj enak, razlika pa se ustvarja v naši pripravljenosti na takšne spremembe. Pričakovali bi, da bo naša država delala velike korake, saj državna inštitucija (Eko sklad) dela velike korake v to smer s podpiranjem nakupa (subvencioniranjem) električnih vozil. Žal pa lahko v tem trenutku ugotavljamo, da so ministrstva, ki bi morala skrbeti za vzporedne korake, preprosto pozabila, da je treba tudi tem vozilom omogočiti polnjenje s tem energentom.

Ni nam verjeti, da želi država ustvarjati družbeno razliko med lastnikom individualnega stanovanjskega objekta in lastnikom stanovanja v večstanovanjskem objektu, kjer se eden lahko na domačem dvorišču oskrbuje z energentom, uporabnik stanovanja v bloku pa se ne more. Domnevati pa nam je, da je država oziroma za to zadolžena ministrstva preprosto pozabila/spregledala možnost oskrbe z energijo v večstanovanjskih objektih uporabnikom. Pričakovali bi, da je v urejenem okolju poskrbljeno tudi za »takšno« malenkost, pa čeprav samo deklaratorno. Ko se bo pristopilo k urejanju te problematike, bo ugotovljeno, da marsikje niso določena niti funkcionalna zemljišča, ki pripadajo posameznemu objektu.

Nekatere občine so že pristopile k postavitvi javnih polnilnic, druge so pričele razmišljati, kako reševati to odprto vprašanje, le stanovalcem v stanovanjskih objektih ostaja odprto vprašanje.

Božo Dukić, ZENS

 

Mnenje obljavljeno v časopisu Dnevnik - Odprta stran, 18/8/2017.