Back to top

Delo, Pisma bralcev: komentar k članku "Nočejo, da jim plinovod uniči obdelovalno zemljo"

31.07.2016

Časnik Delo je v petek objavil prispevek Blaža Močnika o grožnji uničevanja obdelovalne zemlje z izgradnjo plinovoda v Vipavski dolini. K članku smo pripravili naš komentar in vas prosimo za objavo v vaši rubriki Pisma bralcev.Kadar en uradnik ne ve kaj dela uradnik v drugi pisarni njegovega ministrstva !

Država Slovenije je sprejela obveznosti iz Kyotskega sporazuma, kakor tudi kot članica EU sprejela pravni red in s tem tudi obveze članstva. Tako je zadnja resolucija EU o zmanjševanju rabe fosilnih energentov za 20% do leta 2020. Pri tem je mišljeno stanje porabe na dan sprejema resolucije. Ob tem je država Slovenija 22.4. letos podpisala Svetovni podnebni sporazum na sedežu UN v New Yorku, kateri vsebuje zmanjšanje rabe fosilnih energentov s ciljem zmanjševanja toplogrednih emisij in s tem posledično zmanjševanja vplivanja na podnebne spremembe. Istočasno je država Slovenija pričela s pripravo Energetskega koncepta v katerem je predvideno zmanjševanje rabe zemeljskega plina za 80% do leta 2050. Na javni predstavitvi v juniju letos je investitor družba Plinovodi skupaj s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za okolje in prostor predstavil državni prostorski načrt o trasi plinovoda od Ajdovščine do Vrtojbe. Kmetovalci so opozorili na negativne posledice vgradnje prenosnega obstoječega omrežja Vodice – Šempeter in opozorili na negativne posledice predvidene vgradnje novega plinovoda.

Država Slovenija že sedaj ni samo oskrbna in je vezana na uvoz prehranskih izdelkov iz tujine, z vsakim hektarjem zmanjšanjem obdelovalne površine, pa se bo prehranska odvisnost samo še zmanjševala. K temu pa je dodati že sprejete obveze o zmanjševanju rabe nafte in zemeljskega plina v prihodnjem 30 letnemu obdobju, lahko neprizadeti bralec dobi občutek, » da levica ne ve kaj dela desnica«. Iz tega izhaja, da morajo odgovorni na obeh ministrstvih narediti selekcijo med svojimi uradniki in se jasno postaviti na stališče ali bo država spoštovala sprejete in predvidene obveze ali bo popustila vplivanju plinskega lobija.

Vsekakor pa smo popolnoma prepričani, da je zmanjševanje vplivanja na  podnebne spremembe veliko pomembnejše, kakor zadostiti željam in  potrebam posamezne gospodarske družbe po večjem profitu pod imenom »zanesljivejša oskrba« lastnega prebivalstva.  Počasi bomo morali vsi razumeti, da prihaja čas povečanja rabe trajnih in obnovljivih virov energije in s tem opuščanje rabe fosilnih energentov.

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije
Božo Dukić
Kranj