Back to top

Novice

Z RT BIRO do kakovostne in moderne nizkoenergijske montažne hiše že za 500€/m2

05.08.2017

Podjetje RT Biro iz Novega mesta se že več kot desetletje ukvarja s projektiranjem in izvedbo nizkoenergijskih lesenih skeletnih montažnih objektov in hiš.

Ponudba podjetja obsega široko paleto visoko kakovostnih in strokovnih storitev s področja energetske učinkovitosti in trajnostne gradnje. 

  • Montažna gradnja
  • Projektiranje
  • Svetovanje
  • Termovizijski pregledi
  • Izolacija FONKO
  • Legalizacija nelegalnih objektov
  • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
  • Pomagamo pri pridobitvi kreditov

Zaključki in predstavitve 1. Strokovnega posveta o ustanavljanju energetskih zadrug v Sloveniji

08.06.2017

Zadružništvo, ima sicer v Sloveniji dolgoletno tradicijo in je v preteklosti nosilo velik pomen pri povezovanju in gospodarjenju z različnimi viri, je bilo v zadnjih nekaj desetletjih odrinjeno na rob družbenega in gospodarskega sodelovanja. Prav dobre prakse drugod po svetu, ter dejstvo, da mora dober projekt prinašati tudi lokalnemu okolju, pa daje nazaj svoj pomen zadružništvu predvsem na energetskem področju, s premikom proti lokalnim obnovljivim virom energije in vstopom lokalnega prebivalstva v elektro-energetski sistem.

Javna predstavitev pobude o ustanovitvi neodvisne energetske skupnosti na območju Gorenjske in Gornjega Posočja

09.09.2014

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije je organiziralo dne.8.9.2014 v sejni dvorani Mestne občine Kranj javno predstavitev pobude za ustanovitev energetsko neodvisnega območja/regije K predstavitvi so bili povabljeni tudi prestavniki Deželne vlade iz avstrijske Koroške. K udeležbi so bile povabljene vodstvene ekipe vseh potencialnih občin za ustanovitev takšne regije. Predstavitev je z nagovorom udeležencev pričel župan Mestne občine Kranj, posebej je izpostavil zbližanje obeh sosednjih regij, katere sicer loči državna meja.

Sporočilo za javnost po javni predstavitvi pobude o ustanovitvi neodvisne energetske skupnosti na območju Gorenjske in Gornjega posočja.

09.09.2014

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije je organiziralo dne.8.9.2014 v sejni dvorani Mestne občine Kranj javno predstavitev pobude za ustanovitev energetsko neodvisnega območja/regije K predstavitvi so bili povabljeni tudi prestavniki Deželne vlade iz avstrijske Koroške. K udeležbi so bile povabljene vodstvene ekipe vseh potencialnih občin za ustanovitev takšne regije. Predstavitev je z nagovorom udeležencev pričel župan Mestne občine Kranj, posebej je izpostavil zbližanje obeh sosednjih regij, katere sicer loči državna meja.

Povišane subvencije za vgradnjo toplotnih črpalk v Mestni občini Kranj bo EKO sklad podeljeval

15.03.2014

Vlada RS je z Odlokom o načrtu za kakovost zraka pozvala degradirane občine (tiste,kjer je presežena mejna vrednost določena za vsebnost prašnih delcev MP 10), da naj sprejmejo program za izboljšanje kvalitete zraka. S sprejetim programom pa se določi tudi prednostni energetski vir in ukrepe, katere podpira tudi EKO sklad RS s povišanimi subvencijami v primerjavi z drugimi občinami, kjer lahko občani zaprosijo za subvencije v podobni viši, kot preteklo leto.

Obisk ministra Dejana Židana na okrogli mizi "Povezanost podeželja in mesta za uspešno lokalno samooskrbo"

25.02.2014

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije je 24.2. pripravilo obisk ministra Dejana Židana z njegovo ekipo v kranjski Pokriti tržnici poimenovano » Domača vas » skupaj z okroglo mizo z naslovom » Povezanost podeželja in mesta za uspešno lokalno samooskrbo«.

Strani