Back to top

Sporočilo za javnost po javni predstavitvi pobude o ustanovitvi neodvisne energetske skupnosti na območju Gorenjske in Gornjega posočja.

09.09.2014

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije je organiziralo dne.8.9.2014 v sejni dvorani Mestne občine Kranj javno predstavitev pobude za ustanovitev energetsko neodvisnega območja/regije K predstavitvi so bili povabljeni tudi prestavniki Deželne vlade iz avstrijske Koroške. K udeležbi so bile povabljene vodstvene ekipe vseh potencialnih občin za ustanovitev takšne regije. Predstavitev je z nagovorom udeležencev pričel župan Mestne občine Kranj, posebej je izpostavil zbližanje obeh sosednjih regij, katere sicer loči državna meja.

Božo Dukić, vodja projekta energetske neodvisnosti iz ZENSa  prestavil pobudo poslano županom, izpostavil je predvsem, da prihaja čas opustitve rabe fosilnih energentov in pričetek obdobja rabe domačih trajnih in obnovljivih energetskih virov. Že sprejete državne obveze vodijo celotno državo Slovenije v naravi prijaznejše okolje in so sprejete obveze temelj za prehod v neodvisno energetsko regijo. Posebej je izpostavil, da menjava energetskega vira pomeni istočasno tudi zmanjševanje letnih obratovalnih stroškov za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode. To pa pomeni sprva pokrivanje investicijskih izdatkov , po pokritju le teh pa se ta sredstva namenjena drugim projektom za izboljšanje našega življenja. Posebej je poudaril,  da je to dolgotrajni proces, kar je značinost za energetske projekte. Drugi del projekta je namenjen elektromobinosti in našemu prehodu na drugačne navade v transportu.

V nadaljevanju je minister za trajnostni razvoj Deželne vlade Koroške Rolf  Holub skupaj z vodjem projekta dr. Štefanom Merkačem predstavil razvojno pot njihoveg projekta. Izhodišče njihovega projekta je letni izdatek za plačilo fosilnih energentov izven dežele v letni višini 1 milijarde eurov. S prehodom na domače trajne energetske vire omogočijo, da prično vsa ta sredstva krožiti samo na območju Koroške dežele in bodo namenjena pospeševanju rabi domačih trajnih in obnovljivih energetskih virov. Del teh sredstev bo tako namenjen tudi pospeševanju kmetijske proizvodnje in utrjevanju potrebno servisne dejavnosti. Postopek promocije energetsko neodvisne regije so pričeli s seznanjenjem vseh prebivalcev Koroške dežele po naseljih in vseh njihovih občinah. Po takšni promociji pa so bili na dvodomni način v deželni vladi sprejeti vsi potrebni sklepi za prehod v energetsko neodvisnost. Zgodba se je začela odvijati na pobudo okoljevarstvenih organizacij, potem je to pobudo povzela deželna vlada. Sedaj pa so pričeli pripravljati pristop k izvedbenim projektom in izdelavi finančnih konstrukcij.

Potem sta oba predstavnika lokalnih energetskih agencij ( LEAG in GOLEA ) pozdravila vse navzoče in predstavila svoje poglede na predstavljeni projekt. Potem se je k besedi priglasil mag.Bojan Luskovec, direktor Elektro Gorenjske d.d. in predstavil njihov prispevek k elektro mobilnosti. Nekaj šolskim skupnostim na Gorenjskem so poklonili električna kolesa, da se učenci
učijo privajanja na elektromobilnost.

Zadevo je zaključil Andrej Pečjak, prepoznaven kot entuziast električne mobilnosti. Predvsem je izpostavil nujnost pristopa k postavitvi poenotenih elektro polnilnic po celi Sloveniji, posebej je izpostavil, da je to potrebno prvo izvesti v turističnih krajih, če želimo še naprej razvijati turistično dejavnost.

Predstavitev je bila zaključena z zahvalnim moderatorja prireditve Niko Omahen.

Zapis pripravil Božo Dukić
ZENS