Back to top

Povišane subvencije za vgradnjo toplotnih črpalk v Mestni občini Kranj bo EKO sklad podeljeval

15.03.2014

Vlada RS je z Odlokom o načrtu za kakovost zraka pozvala degradirane občine (tiste,kjer je presežena mejna vrednost določena za vsebnost prašnih delcev MP 10), da naj sprejmejo program za izboljšanje kvalitete zraka. S sprejetim programom pa se določi tudi prednostni energetski vir in ukrepe, katere podpira tudi EKO sklad RS s povišanimi subvencijami v primerjavi z drugimi občinami, kjer lahko občani zaprosijo za subvencije v podobni viši, kot preteklo leto.

V "degradiranih" občinah, kjer so bodo odločili, da je primarni energetski vir zemeljski plin in toplovod predviden tudi za individualni odjem, občani ne bodo upravičeni do povišanih subvencij za vgradnjo ogrevalnih toplotnih črpalk (za sanitarno toplotno črpalko bo podeljena subvencija na vsaki lokaciji). Vsi ti podatki so dostopni na spletnih straneh "degradiranih" občin. Subvencije za kurilne naprave na lesno biomaso pa na teh degradiranih območjih niso možne, ker je to v nasprotju s Programom porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013 do 2015.