Back to top

Odprto pismo predsedniku Vlade

30.12.2017

 

Dr. Miro Cerar

Urad predsednika Vlade RS

Gregorčičeva ulica 25

1000 Ljubljana

Zadeva: Gradnja hidroelektrarn na srednji Savi – odprto pismo

Spoštovani gospod predsednik Vlade,

ves čas samostojnosti Republike Slovenije se pogovarjamo in dogovarjamo o gradnji hidroelektrarn (HE) na srednji Savi (HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke, HE Ponoviče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE Zalog, HE Šentjakob, HE Gameljne, HE Tacen in ČHE Požarje). Vlada RS je podelila koncesijo za energetsko izrabo vodotoka podjetju HSE d.o.o. iz Ljubljane. Uradna Vladna informacija o tej gradnji je bila vezana na izgradnjo HE na spodnji Savi. Po zaključku te gradnje se pristopi k gradnji na srednji Savi.

Ob obisku Vlade RS v Zasavju v začetku tega meseca je bil napovedan podpis koncesijske pogodbe, ki pa se ni zgodil, prav tako slovenski javnosti ni bil predstavljen razlog odstopa od podpisa koncesijske pogodbe.

Prvo HE smo v Sloveniji zgradili davnega leta 1952 v Mostah pri Žirovnici z domačim znanjem in domačimi izvajalci. Po tem času je bilo zgrajenih še nekaj objektov in izvedenih rekonstrukcij tovrstnih objektov. In sedaj, ko se zaključuje gradnja spodnje savske verige energetskih objektov, smo državljani preprosto pričakovali nadaljevanje gradnje na srednji Savi. Z gradnjo novih energetskih objektov bi povečali družbeni produkt. V času gradnje bi zaposlili novih tisoč delavcev letno, da ne omenjamo vseh dodatno zaposlenih v proizvodnji potrebne strojne opreme. K temu sodi še izraba domačega energetskega vira brez vplivanja na klimatske spremembe, kar nesporno utrjuje ratificiran Podnebni sporazum.

Poznano nam je, da ta gradnja pomeni tudi vplivanje na cestno in železniško infrastrukturo in se ne more, niti ne sme obremeniti energetske investicije še z reševanjem železniške in cestne infrastrukture. Ureditev razmejitve med posameznimi segmenti investicije je zagotovo delo naše Vlade.

V tem trenutku imamo naslednji položaj: potencialni koncesionar ( HSE ) je po javno dostopnih evidencah (AJPES) investicijsko nesposoben, obveznosti države do povečanja rabe trajnih virov energije zaradi zmanjševanja vplivanja na podnebne spremembe kaže negativne rezultate, delovni potencial pa čaka na razplet teh dogodkov.

Zato predlagamo Vladi RS, da prenese koncesijo za gradnjo srednje savske verige na drugo slovensko usposobljeno podjetje in prične z razpisom obveznic z državnim jamstvom za izvedbo investicije. V ponedeljkovem Delu je objavljen članek, da imajo Slovenci na hranilnih vlogah 17 milijard eurov in večina jih je verjetno dovolj nacionalno ponosna, da bi kupili takšne obveznice, saj bi na ta način pripomogli k izrabi domačega vodnega potenciala, z domačim znanjem in domačo izvedbo. Delo z obveznicami pa bi prepustili eni izmed bank na slovenskem trgu.

Izgradnja tovrstnih energetskih objektov istočasno zagotavlja večjo varnost in zanesljivost oskrbe z električno energijo in nam omogoča nekaj korakov naprej v energetsko neodvisnost Slovenije.

 

V Kranju, 19. december 2017

 

Andrej Resman

ZENS

 

 

 

 

 

 

 

Poslano:

–        1x naslovu

–        1x arhiv

–        slovenskim medijem