Back to top

Ocena prihrankov energije z vgradnjo dodatne izolacije na fasado

26.07.2016

Po dogovoru z člani nadzornega odbora večstanovanjskega objekta na Grablovičevi 34 in 36, smo člani ZENS-a opravili izračun denarnih koristi namestitve  dodatnega sloja izolacije na fasado.

Povzetek

  • obravnavano obdobje ogrevalnih sezon je 2012 2013 do 2015 2016,
  • povprečna poraba v obdobju znaša 117 MWh/leto,
  • povprečni strošek dobave toplotne energije z DDV-jem je 7700,00€,
  • povprečni strošek dobave toplotne energije, ki je vezana na količino porabe z DDV-jem je 6340,00€,
  • doba vračanja investicije v dodatno izolacijo fasade je več kot 50 let,
  • obnova fasade zaradi dodatne izolacije ni energetsko niti stroškovno opravičljiva.