Back to top

Obisk ministra Dejana Židana na okrogli mizi "Povezanost podeželja in mesta za uspešno lokalno samooskrbo"

25.02.2014

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije je 24.2. pripravilo obisk ministra Dejana Židana z njegovo ekipo v kranjski Pokriti tržnici poimenovano » Domača vas » skupaj z okroglo mizo z naslovom » Povezanost podeželja in mesta za uspešno lokalno samooskrbo«.Prvi del je bil namenjen obisku pokrite tržnice, katera je kot taka prva organizirana zasebna tržnica v Sloveniji. Ministra Dejana Židana  spremljal kot upravljalec Zvone Klmenčič in kot investitor, kateri je ministrovi ekipi razložil namen in naloge tako zastavljene tržnice, kjer se tržijo pridelki slovenskega porekla in izdelki domačega podjetništva pravtako izključno slovenskega porekla. V nadaljevanju je udeležence okrogle mize v imenu Ministrstva za kmetijstvo in okolje pozdravila direktorica Direktorata za kmetijstvo Tadeja Kvas/Majer, govorci pa so predstavili svoje poglede na zbliževanje pridelovalcev zelenjave in sadja v okolici mest in prebivalcev le teh. Iz predstavitve dogajanj ( Vlasta Juršak – Center za razvoj podeželja Kranj) v Gorenjski regiji je bilo razbrati, da je gornji del gorenjske regije skupaj s Škofjo loko korak pred Kranjem in novonastalim občinam.

Minister Dejan Židan na pokriti tržnici

Naslednji govorec (samostojni raziskovalec Anton Komat ) je predstavil projekt samooskrbe ( pričetek tovrstnega projekta) v Mariboru  in razvoj samooskrbe na področju mesta London, kateri želi do konca prihodnjega desetletja preiti na kompletno samooskrbo iz svoje okolice. Brane Žerjal iz Konzorcija Zlato polje, pa je predstavil pomen in vlogo energetike v pridelavi prehranskih artiklov v ciklusu samooskrbe. Tudi ti energetski viri so popolnoma domači. V razpravo sta se vključila oba podžupana Mestne občine Kranj ( Nada Mihajlovič in Bojan Homan), katera sta predvsem poudarila kakšne ovire se srečujejo na poti k zagotovitvi samooskrbe iz mestne okolice.

Minister Dejan Židan kupuje na tržnici

V  nadaljevanju razprave je bilo zaključiti na pogostost birokratskih ovir pri sodelovanju potencialnih kupcev pri nakupu tovrstnih pridelkov, saj je bil za vse navzoče šokanten iznesen podatek, da šolske in vrtčevske kuhinje od svojih nakupov kupijo samo 1% ekološko pridelanih izdelkov. K temu je bila sprožena razprava » varna – zdrava hrana«, katero je s svojim izvajanjem podkrepil Anton Komat. Posebej je poudaril pomen nafte in njenih derivatov na proizvodnjo biološke pridelane hrane in s tem pomen naftnega kapitala na tovrstno pridelavo.

Minister dejan židan kupuje na tržnici

Okroglo mizo je zaključil eden od udeležencev, kateri je predlagal ponovno srečanje v istem prostoru čez pet let in takrat se bo videlo, kaj bodo vsi udeleženci lahko predstavili kot svoj prispevek, k povedanemu na tej okrogli mizi in kakšni so rezultati prizadevanj, posameznikov, civilnege dela družbe in lokalnih skupnosti prisotnih na tem dogodku.

Dogodek je organiziralo Združenje za energetsko nepodvisnost Slovenije, saj je vsa potrebna energija dostopna iz domačih energetskih virov. Udeleženci so bili pozvani naj spremljajo spletno stran ZENSa, kjer bodo lahko prebrali odmeve na dogodek, kakor tudi napovedano izvajanje aktivnosti k samooskrbi.

25.2.2014
Zapisal tajnik ZENSa
Božo Dukić