Back to top

Izjava za javnost po izvedeni novinarski konferenci 20/9/2017

20.09.2017

Uvodni stavek ob aktualnem dogodku v nedeljo zvečer:  naši košarkarji so po 25 letih dosegli najvišjo možno nagrado na stari celini, energetsko neodvisnost naše države pa bomo dosegli v naslednjih 50 letih in dosegli jo bomo!!!

ZENS in ZEG sta javnosti predstavili svoje poglede na nekatera pereča okoljska vprašanja kot je zavlačevanje iz gradnje HE na srednji Savi, ali je Energetski koncept Slovenije le kamuflaža za vnos projekta NEK2 v slovenski prostor in komentar glede aktualnega zapleta MOP – MAGNA – NVO .

K prvi točki napovedanega dnevnega reda:  zakaj se gradnja HE na srednji Savi ne premakne ??

Na srednji Savi je planirana gradnja 10 hidroelektraren (HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke, HE Ponovče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE Zalog, HE Šentjakob, HE Gameljne, HE Tacen in Črpalna elektrarna Požarje) s predvideno inštalirano močjo 300 MW in črpalno elektrarno z močjo 200MW. Podeljena je bila koncesija za rabo energije srednje Save. Za koncesionarja je izbran Holding savskih elektraren (HSE), ki pa čaka ne izdelavo predloga koncesijske pogodbe, ki ga že dve leti pripravljajo na Ministrstvu za okolje in prostor.  Očitno se nikomur nikamor ne mudi in se vsi izgovarjajo na manjkajoča finančna sredstva. Z izgradnjo Srednje savske verige bi Slovenija pridobila vsaj 15% povečanja energetskih potreb iz trajnih energetskih virov (obnovljivi viri energije) in bi lažje korakala v smer izpolnjevanja sprejetih obvez po podpisanem Podnebnem sporazumu.  IBE je izdelal analizo gospodarskega učinka ob gradnji navedenih objektov in ugotovil, da brez te gradnje ne moremo doseči ciljev po podnebnem sporazumu do leta 2035. Pri tem je potrebno povedati, da je v to gradnjo možno  vključiti do 90% slovenskega gospodarstva.

Zato je ZENSu nesprejemljivo takšno obnašanje državne inštitucije in se predlaga izbor novega koncesionarja, takšnega, ki ne bi imel toliko finančnih težav. Ne glede na trenutno ceno električne energije bo potreba po njej naraščala tudi s prihodom električnih avtomobilov. Vozniki bodo potrebovali energent za vsakdanje potrebe in ga bodo v večini tudi kupovali!!!

K drugi točki napovedanega dnevnega reda: Energetski koncept Slovenije – kamuflaža za vnos projekta NEK 2 v slovenski prostor?

Zveza ekoloških gibanj Slovenije ugotavlja, da ima tako imenovani »jedrski lobi« prevelik vpliv na pripravo osnutka EKS in oblikovanju javnega mnenja o tem pomembnem energetskem dokumentu.

Pri tem posebej poudarja, da je neprimerno snovati vizijo o novem jedrskem bloku v Krškem, dokler niso vse zadeve dokončno rešene za obstoječi objekt v obratovanju (nerešeno je vprašanje trajnega skladiščenje jedrskih odpadkov in prav tako je nerešeno vprašanje pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovanje obstoječega objekta). Zato bo ZEG vztrajal pri ureditvi prehodnih vprašanj in šele potem je mogoča javna diskusija o drugem bloku. Zato je tudi vprašljivo trošenje finančnih sredstev za promocijo drugega bloka, brez pravih odgovorov na predhodna vprašanja.

K tretji točki dnevnega reda: MOP – MAGNA –NVO

Vsi smo spremljali mediacijska pogajanja med MagnoGraz in NVO, ki so pokazala nasprotovanja gradnji na »hoških njivah«. V ZENSu menimo, da je bilo vse to samo posledica nezaupanja nevladnih organizacij v izvajanje MOPovega nadzora nad izdanimi dovoljenji in drugimi upravnimi odločbami. To pa pomeni, da je nujno delati na prestruktuiranju MOPovih služb. Prav tako bi moral ARSO v postopku pred izdajo okoljevarstvenega soglasja omogočiti javno razpravo s potencialnimi pritožniki, saj bi lahko skozi dialog rešili marsikateri zaplet. Vse v duhu varovanja svojega in tujega delovnega časa.

Izjava za javnost je bila predstavnikom slovenkih medijev in zainteresiranim deležnikom podana na novinarski konferenci 20.9. 2017, v hotelu City v Ljubljani. 

Novinarsko konferenco sta organizirala Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije in Zveza ekoloških gibanj Slovenije.

V imenu organizatorjev sta nastopila Karel Lipič in Božo Dukić.

 

Spodaj prilagamo celotno izjavo predsednika ZEG  in Zahtevo ZEG za natančno oceno oz. presojo vplivov na okolje pri podaljšanju obratovanja NEK in načrtovani izgradnji suhega skladišča za odpadno jedrsko gorivo v Krškem, ki si jo lahko ogledate v dokumentu v priponki.

 

ZADEVA: Energetski koncept Slovenije – EKS: Kamuflaža za projekt NEK 2 v slovenskem prostoru

 

Zveza ekoloških gibanj Slovenije -ZEG, nevladna okoljska organizacija (ima status društva v javnem interesu po ZVO) ugotavlja, da  ima t.i.m. »jedrski loby« prevelik vpliv na pripravo osnutka  EKS in na oblikovanje  javnega mnenja o tem pomembnem energetskem dokumentu.

Danijel Levičar je bil leta 2013 izvoljen  za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za energijo v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor za šest mesecev. Pred tem je bil zaposlen v GEN energija »d.o.o.«, kot vodja tehničnega sektorja in investicij. Potem pa ga  je vlada imenovala za direktorja za pet let in s tem je postal de facto vodja investicij za celotno energetiko Slovenije in tudi za pripravo Energetskega koncepta Slovenije. Svojo poklicno pot je začel v Nuklearni elektrarni Krško kot reaktorski inženir, pa tudi v Mednarodni Agenciji za atomsko energijo in Evropski komisiji, kjer je deloval kot vodilni inšpektor Euratoma,

Očitno je Levičar leta 2016 predčasno zapustil ta položaj, ker so v jedrskem lobiju ocenili, da so več kot uspešno omrtvičili uvajanje obnovljivih virov energije (sončne in vetrne energije z zgolj dvema vetrnima elektrarnama v Sloveniji, medtem ko jih ima celo Hrvaška čez 100 in z demontažami sončnih panelov s pomočjo administrativnih vladnih ovir). Tako je bil razvoj vetrne in sončne energije v Sloveniji potisnjen v stanje kome, podaljšanje delovanja jedrske elektrarne Krško pa kljub 7 zlomljenim gorivnih palic v reaktorju, kar je jasna potrditev preutrujenosti in ranljivosti reaktorja, pa napovedano za nadaljnjih 20 let.

Nerešeno in nerešljivo je vprašanje trajnega skladiščenja jedrskih odpadkov, nezadostna je višina zavarovanja za primer velike nesreče in stanje (ne)informiranosti prebivalcev in ni dovolj en sam most čez Savo, ko bi v eni uri brez možnosti moralo bežati 15.000 ljudi ob evakuaciji iz Krškega. Prav tako še ni razdeljenih več kot polovica jodovih tablet občanov Posavja v radiju 10 km.

Ker je jedrski lobi v Sloveniji zaradi te retrogradnosti v permanentnem stanju negotovosti in brezizhodnosti, se mu tudi največji nesmisli ne zdijo pretirani in jih javno razglaša kot vrhunce znanstvenih resnic:

1.     da je jedrska energija brezogljična. Je možno kopanje, mletje in centrifugiranje ogromnih količin uranove rude brez velike potrošnje energije? In hlajenje ter vzdrževanje jedrskih odpadkov, vključno z izdelavo in vzdrževanjem in monitoringom uhajanja jedrskih odpadkov v okolje.

2.     Da je jedrska energija varna. O tem prepričujejo in zavajajo otroke od osnovnih šol do univerz in jih z desetinami avtobusov vozijo v reaktorski center Podgorica in v NEK, ne odgovorijo pa jim na najpreprostejša vprašanja o nesrečah v Černobilu in Fukušimi. In kam z jedrskimi odpadki?

3.     Da je jedrska energija najcenejša. Na prihodnje generacije pa bo padlo breme škod iz milijon let trajno visoko toksičnih odpadkov, nesreč in izpostavljenosti sevanjem.

4.     Da jedrska energija ni v nasprotju z demokracijo. Brez utišanja svobode govora, brez dirigiranja javnega mnenja, brez posiljevanja pravne države jedrska energija ni mogoča. Zato se tudi v Sloveniji politiki nočejo odprto in odkrito zagovarjati podaljšanja delovanja NEK in gradnje NEK 2. Ta umazano posel odrinejo »jedrskim strokovnjakom«. Naj zdaj Borut Pahor in drugi predsedniški kandidati povedo: so za ali proti podaljšanju delovanja NEK in gradnji NEK 2. In naj to pred volitvami pove Miro Cerar in drugi predstavniki političnih strank, ki bodo kandidirale na volitvah.

5.     V primerjavi s podaljšanjem delovanja NEK in gradnjo NEK 2 je TEŠ 6 mačji kašelj. Očitno je tam prišlo do korupcije in kraje. Ampak majhne v primerjavi z današnjim trošenjem več milijonov evrov za nezakonito in koruptno plačevanje »ekspertiz« za NEK 2 in bodočimi stroški in škodami zaradi sevanja in škode zaradi jedrskih odpadkov.

6.     Le maloštevilne nevladne organizacije nasprotujejo podaljšanju delovanja NEK in gradnji NEK 2. To oblast na različne, tudi prikrite načine kaznuje z izločitvijo iz javnega financiranja. So pa nevladne organizacije, ki so abonirane na državno financiranje projektov. In ki preprečujejo gradnjo vetrnic in sončnih panelov z raznimi za lase privlečenimi argumenti. In prav te so deležne najbolj prijaznega javnega financiranja »nevladnih projektov«. Še slepec jih lahko opazi.

Zato je ključnega pomena, da energetski koncept Slovenije končno postavi že zamujeno uveljavitev vetrne, sončne in drugih oblik ogljično nevtralne energije in izbriše podaljšanje delovanja NEK in gradnjo NEK 2. Takšna je tudi globalna usmeritev industrijski razvitih in demokratičnih držav zahoda, v katerih so bankrotirale ali so pred bankrotom (od Japonske do Francije do ZDA z Westinghausom vred) podjetja, ki so gradila jedrske elektrarne. Edini državi, ki danes še ponujata jedrske elektrarne, sta Kitajska in Rusija. Zanju je ta tehnologija način imperialnega uveljavljanja, ne pa tehnologije prihodnosti. Vendar imata pri tem vsaka svoje težave: Kitajska je gospodarsko močna, a njena tehnologija jedrskih elektrarn je zastarela in nepreizkušena. Rusija ima več izkušenj v gradnji in upravljanju jedrskih elektrarn, je pa gospodarsko slabotna in nezmožna graditi in hkrati financirati teh gradenj. Drugih financerjev, ki bi si brez geostrateški imperialnih razlogov drznili vlagati 8 ali 9 milijard evrov v en tak projekt, pa ni. Ob tem, da je za skoraj isto količino in obdobje proizvodnje elektrike TEŠ 6 stal pretiranih 1,4 milijarde evrov ter s tem ob pravočasni uveljavitvi sončne in vetrne energije omogočil Sloveniji prehod v brezogljično družbo.

Zato so predlogi g. direktorja Martina Novšaka o gradnji NEK 2 fatamorgana. Podaljšanje delovanja NEK pa je poker na tuj račun in na tujo nesrečo. Še kako pa je resnično neodgovorno in doslej nekaznovano trošenje milijonov evrov davkoplačevalcev in potrošnikov električne energije brez njihovega pristanka.

    Ekološki pozdrav !                                              Predsednik  ZEG

                                                                            Karel  Lipič, univ.dipl.ing.

V  vednost : Vlada RS

                     Ministrstvo za  infrastrukturo, MOP

                    Državni   zbor RS - resorni odbori

                    Državni svet RS

                   Računsko sodišče RS