Back to top

Evropsko sodišče glede rabe predpisov v državah članicah

18.01.2022

V ZENS smo pred časom zastavili vprašanje Sodišču Evropske unijie CURIA, glede izgradnje uplinjevalne naprave za organske odpadke (biomaso, prebrani odpadki, ki vsebujejo organski ogljik) za proizvodnjo energije, vezano na njihovo sodbo St.:C-2t19/09 z dne 25.2.2010 v zadevi Lahti Energia Oy in njegov odgovor. Naše vprašanje se je pojavilo kot odziv na nenavadne interpretacije slovenskih pristojnih organov.