Back to top

Energetska neodvisnost stanovanjskih blokov v Sloveniji

10.04.2019

V torek 9/4/2019 je ZENS organiziral Omizje o energetskih možnostih v slovenskih blokih. Izhodišče za pripravo Omizja je prinesla ugotovitev, da smo do sedaj zgradili v Sloveniji cca 11000 večstanovanjskih objektih v katerih živi 31 % vseh Slovencev.

Predstavitev je bila vezana na prihajajoči Energetski koncept Slovenije, kateri mora biti skladen s svetovnim Podnebnim sporazumom. Zato se je skušalo predstaviti rabo energije zemlje ali energije podtalnice za postavitev toplotnih črpalk za centralno pripravo tople sanitarne vode, rabo energije sonca za proizvodnjo električne energije prvenstveno za samooskrbo, kakor tudi namestitev polnilnic za električne avtomobile. Zaključek pa je bil namenjen možnostim katere nudi Ekosklad individualnim graditeljem in stanovanjskim skupnostim.

Zgodbo je zastavil Andrej Jordan član ZENSa, kateri je sodeloval v preteklih letih pri izdelavi študije o porabi električne energije za pripravo tople sanitarne vode z električnimi grelniki ( bojlerji ). Pridobljeni rezultati so vse sodelujoče presenetili, saj v ta namen porabimo v Sloveniji 25% vse proizvedene električne energije v naši Nuklearki. Ker je v ZENSu doma znanje, smo ugotovili, da lahko toplo sanitarno vodo za potrebe uporabnikov se pripravi z nadomeščanjem bojlerjev s toplotnimi črpalkami z rabo energije zemlje ali rabo energije podtalnice. Toplotne črpalke z rabo energije zunanjega zraka pa se odsvetuje, zaradi načela, da je v spalnici tudi letenje komarja moteče ( hrup tovrstnih toplotnih črpalk ). Tovrstne investicije se v posameznem bloku povrnejo v roku 4 – 5 let, ker se za toliko zmanjša poraba električne energije ( prvi takšen vzorčni primer je izveden v bloku na Jesenicah).

Nadaljeval pa je Robert Jelenc iz podjetja GEN-I/sonce kateri je predstavil prvo »skupinsko solarno elektrarno« prav tako na enem bloku na Jesenicah. Bistvo te postavitve je v dejstvu, da sta postavljeni dve takšni elektrarni, kar dopušča do seda veljavna Uredba o »net meteringu«. V mesecu maju pa se pričakuje nova tovrstna uredba, katera bo omogočila in tudi dopustila postavljanje solarnih elektraren z večjo nazivno močjo, kakor je dopuščeno po sedaj še veljavni Uredbi. Tudi v tem primeru je bila predstavljena ekonomika tovrstnega projekta, katere izračun pokaže povrnitev investicijskih sredstev v roku 7 – 8 let.

Pri takšnih možnostih s samooskrbo z energijo se je pojavila istočasno tudi možnost postavljanja polnilnic za električna vozila. ZENS je povabil k sodelovanju prvega postavljalca polnilnih postaj namenjene za blok ( istočasno je tudi proizvajalec tovrstnih električnih naprav ). Prva takšna polnilnica je bila postavljena v mestu Maribor. V pripovedi Tea Bunte je bilo največje delo pridobiti ustrezna soglasja sostanovalcev v bloku ( 75% solastnikov bloka ), tehnika pa je standardna za tovrstna opravila. Ker je pričakovati večja invazija električnih vozil in upoštevajoč število blokov v Sloveniji je pričakovati tudi na tem področju povečanje montaž polnilnic.

Omizje pa je zaključila Katja Damij s predstavitvijo možnosti pridobitve tovrstnih subvencij od Ekosklada. Njena ugotovitev je, da Ekosklad dobro subvencionira zasebne investitorje pri niihovih gradbenih projektih v vidu varčevanja z energijo, uporabnike večstanovanjskih pa so uvrstili med drugorazredne državljane (  31 % ??? ). Ekosklad subvencionira postavitev polnilnic občinam na območju nature 2000 , skupnostim, katere bi želele takšno polnilnico pa ne.

 

Zaključek Omizja je izvenel, da naj organizator na oba pristojna ministrstva ( MZI in MOP ), katera upravljata z Ekoskladom posreduje to sporočilo za javnost.