Back to top

Strokovni posvet o ustanavljanju energetskih zadrug v Sloveniji

07.06.2017

Zens logotipGolea

Vabimo vas k udeležbi na strokovnem posvetu o ustanavljanju energetskih zadrug. Na posvetu bodo predstavljeni strokovni, pravni in družbeni vidiki energetskega zadružništva ter delovanje prve energetske zadruge v Sloveniji. Posvet je namenjen spodbujanju uresničevanja podnebnega sporazuma in energetskega koncepta RS ter promociji energetske neodvisnosti Slovenije. Predstavljene bodo tudi možnosti pridobivanja
javnih sredstev.

Strokovni posvet o ustanavljanju energetskih zadrug v Sloveniji bo v sredo, 7. junija 2017, med 10.00 – 15.00 uro, Kulturni dom Bovec, Ledina 6, BOVEC.

Udeleženci bodo ob prihodu prejeli pisno gradivo sodelujočih predavateljev. Organizatorja posveta: GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija in ZENS – Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije.

Program:

  • 09.30 – 09.40 Uvodni nagovor udeležencev. Valter Mlekuž, župan Občine Bovec
  • 09.40 – 10.10 Predstavitev primera energetskega zadružništva na Bovškem. Siniša Germovšek, univ. dipl. zgod. in soc.
  • 10.10 – 10.40 Možnosti gradnje visokogorskih vodnih pregrad in lastništvo tovrstnih objektov v Švici. Ivan Janez Lapajne, univ. dipl. ing. arh.
  • 10.40 – 11.10 Pomen in možnosti zadružništva na Slovenskem. Jadranka Vesel, RISE-Raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo
  • 11.10 – 11.40 Sodelovanje lokalnih energetskih in razvojnih agencij pri ustanavljanju energetskih zadrug. Rajko Leban, univ. dipl. ing. str., GOLEA
  • 11.40 – 12.00 Odmor
  • 12.00 – 13.30 Pravne podlage in aktualni predpisi za ustanavljanje zadrug v RS. Nina Globočnik, univ. dipl. iur. Odvetniška pisarna Nina Globočnik
  • 13.30 – 14.00 Sodelovanje zadrug na razpisih za daljinsko ogrevanje. Mag. Jani Turk, Ministrstvo za infrastrukturo RS
  • 14.00 – 14.30 Predstavitev idejne zasnove za daljinsko ogrevanje. Aleš Šaver, univ. dipl. ing. rud., Projekt NG
  • 14.30 Kosilo

Medijski dogodek: 9.40 – 10.00 Novinarska konferenca o energetskem zadružništvu. Sodelujoči Valter Mlekuž, Župan občine Bovec, Božo Dukič, tajnik Zavoda ZENS, idr.

Prijave in kotizacija:

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 5. junija 2017. Preko prijavnice na naši spletni strani.

Kotizacija za udeležence posveta znaša 65,00 € na osebo, za člane NVO in študente 35,00 €. (DDV ni obračunan, ker nismo zavezanci za DDV). Člani Združenja za energetsko neodvisnost se posveta udeležijo brezplačno. V ceno so vključeni stroški priprave gradiv, pogostitev med odmorom in skupno kosilo za vse udeležence ob zaključku dogodka.

Kotizacijo je potrebno vplačati na naslov:

ZENS, Likozarjeva 3a, 4000 Kranj;

Na transakcijski račun IBAN SI56 6100 0000 6117 846 (DH d.d. Ljubljana) najkasneje do 5. junija 2017. Namen: strokovni posvet.

V primeru neudeležbe se plačane kotizacije ne povrne. Več informacij o dogodku: info@zens.si oz 031 645 135

Prijavnica na posvet >>