Back to top

NOVA ENERGIJA ZA NOVE ČASE- Energetska neodvisnost stanovanjskih blokov v Sloveniji v praksi

27.03.2019

NOVA ENERGIJA ZA NOVE ČASE- Energetska neodvisnost stanovanjskih blokov v Sloveniji v praksi


Vljudno vabljeni na predstavitev o praktičnih prednostih obnovljivih virov in električni mobilnosti za prebivalce stanovanjskih blokov v Sloveniji

v torek, 9. aprila 2019, ob 11. uri v hotel City, Dalmatinova 15, Ljubljana

S strokovnjaki: 

- Andrej Jordan, univ. dipl. ing. strojništva, član ZENS-a (skupinska priprava tople sanitarne vode), 

- Robert Jelenc, univ. dipl. ing. el., direktor podjetja GEN-I Sonce d.o.o. (postavitev solarnih elektrarn na stanovanjskih blokih),

- Teo Bunta, CEO podjetja Implera d.o.o. (pomen električne mobilnosti in električnih polnilnic v stanovanjskih blokih), 

- mag. Katja Damij, univ. dipl. ing. rač., finančna svetovalka (financiranje in sredstva Eko sklada).

Osrednje teme bodo prednosti in primer dobre prakse energetske prenove stanovanjskih blokov, spremembe, ki jih prinaša električna mobilnost, pomen infrastrukture prijaznih električnih polnilnic, ter zlasti učinki na okolje, ljudi in gospodarstvo.

 

 

Dogodek bo povezoval Borut Hočevar.

 

 

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije